Eesti kaardid enne 1917

Varasematel aastatel trükitud kaarte saab otsida kataloogist ESTER märksõnaga ajaloolised kaardid ja täpsustades otsingut sõnaga Eesti ning aastaarvude vahemikuga. Käsikirjalisi ja päris vanu kaarte saab otsida arhiividest ja vaadata digikogudes (vt Kogud). Allpool olev nimestik sisaldab 1:750 000 ja suuremas mõõtkavas kaarte ning on täienduseks topograafilistele kaartidele, mis katavad vaid kitsa ajavahemiku. Lõpus olev A. Mellini Atlas von Liefland on ülevaatlik, aga arhiivides on selle perioodi kohta ka täpsemaid käsikirjalisi kaarte. Leppemärke varasematel rootsi-, saksa- ja vene kaartidel vaata www.ra.ee/kaardid lehel

1917? F. A. Brockhaus. Die Baltischen Provinzen Liv-, Est- und Kurland. 1:650000

1915 Военно-топографическая карта Эстляндской и Лифляндской губернии 1:210000 (viiel lehel koos linnaplaanidega, vähendus üheverstase kaardi järgi)

1905 Спец. карта Европейской России. 27 [Võru – Pihkva] 1:420000

1904-1914 Wegekarte des … Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen 1:210000

1896 Спец. карта Европейской России. 1:420000. 12 [Eesti]

1889 Карта Лифляндской губернии (C. G. Rücker’s General-Karte von Livland) 1:605000

1883 Dr. Henry Lange. Karte von Liv-, Est-, Kurland. 1:750000. (Täiendatud trükid ka 1898, 1900, 1904,1909, 1914)

1883 A. Grenzstein. Eestimaa kaart. II leht : [Eestimaa idaosa] 1:190000
1882                          Eestimaa kaart. I leht : [Liivimaa idaosa]

1875 C. G. Rücker. General-Karte von Livland 1:590000

1871 J. H. Schmidt. Karte von Ehstland : mit den Kreis-, Polizeidistricts- und Guts- Grenzen so wie den Plänen der Städte 1:210000 (täiendatud trükk ilmunud ka 1876, 1884)

1868-69 Спец. карта Европейской России. 1:420000
26 [Rakvere-Peterburi], 27 [Võru-Pihkva]

1857 C. G. Rücker. General-Karte von Livland 1:590000

1846 C. G. Rücker. General-Karte der Russischen Ost-See-Provinzen Liv-, Ehst- und Kurland 1:650000 (uued täiendatud trükid ilmunud ka 1854, 1867, 1883, 1890, 1908, 1914)

1844 J. H. Schmidt. Generalcharte von Ehstland in 2 Blättern. 1:262500

1826-1840 Спец. карта зап. части России Г. Л. Шуберта. 12, [Soome lõunaosa ja Põhja-Eesti] 1:420000

1839 C. G. Rücker . Specialcharte von Livland in 6 Blättern. – (Charte von Livland). 1:189000. Leppemärgid

1805 Атлас топографический съемки Эстляндской губернии 1:42 000

1798 Ludwig August Mellin. Atlas von Liefland  : oder von den beyden Gouvernementen u. Herzogthümern Lief- und Ehstland und der Provinz Oesel. Umbes 1:200000. Leppemärgid Riia kreisi lehel.