1805. aasta Eestimaa kubermangu atlas

Digitaalarhiivis DIGAR on kättesaadav 1805. aastal koostatud Põhja-Eesti käsikirjaline topograafiline atlas mõõtkavas 1:42 000. Kaardilehed on värvilised ja kohanimed vene keeles. Kokkuseadelehed (Генеральная карта топографической съемки…) on nimekirja lõpus, atlase idapoolse 1. osa ja läänepoolse 2. osa jaoks. Legend on Tallinna lehel.
Originaalmaterjal asub Venemaa Riiklikus Sõjaajaloo Arhiivis.
Kaardi valmimisest saab lugeda E. Varepi artiklist Topograafilisest mõõdistamisest Eestis aastail 1802-1811 (Geograafia-alaseid töid II. 1962 lk. 164-175).

Küsimused ja kommentaarid teretulnud!