ARHIIVID JA MUUSEUMID

Arhiivid ra.ee/kaardid

Eesti Rahvusarhiiv Tallinnas ERA-kogud (ca 52 000)
Kaardimaterjale sisaldavad fondid:
ERA.T-3 nimistu 1  – Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse osakonna fond: katastrikaardid, linnade, talude jm plaanid  1931-1944; ERA.62 – 1934-1953
ERA.T-6 nimistud 3 ja 5 – kaardid ja plaanid aastatest 1867-1957
ERA.T-7 – Teedeministeeriumi Veeteede Talitus 1918-1943
ERA.63 – Riigimaade ja Metsade Valitsuse fondi kaardid ja plaanid.
Arhivaale saab otsida infosüsteemist AIS ais.ra.ee
Kaardid infosüsteemis ra.ee/kaardid

Eesti Rahvusarhiiv Tartus (endise Ajalooarhiivi) EAA-kogud (ca 100000)
EAA.1 Rootsi-aegsed Eestimaa kubermangu katastriplaanid 1561-1710.a.
EAA.854 Eestimaa Rüütelkonna arhiiv
EAA.2072 – kaardikogu 1664-1965.a.
EAA.3724 Katastridokumentide kollektsioon
EAA.46 Eestimaa kubermangu joonestuskoda
EAA.308 Liivimaa kubermangu joonestuskoda
Arhivaale saab otsida infosüsteemis AIS-is ais.ra.ee,
Kaardid infosüsteemis ra.ee/kaardid

Tallinna Linnaarhiiv TLA (ca 5600)  tallinn.ee/linnaarhiiv
Fond 149 – Tallinna osade ja linnamõisate plaanid, ka trükikaardid.
Digiteeritud kaardid Rahvusarhiivi kaartide infosüsteemis ra.ee/kaardid

Maa-amet andmekogude arhiiv maaamet.ee

Üle 270 000 säiliku, lisaks digitaalselt valminud kaardid.
Kättesaadavad uued Eesti topograafilised kaardid; 1991.a. Riiast saadud
nõukogudeaegsed topokaardid, aerofotod, fotoplaanid, tiheasustusalade plaanid.
Saab kaarte osta või teha koopiaid.
Nii uued kui oluline hulk digiteeritud ajaloolistest kaartidest ja ortofotodest on kättesaadavad geoportaali kaardirakenduste kaudu geoportaal.maaamet.ee

Muuseumid muis.ee

Eesti Ajaloomuuseum AM (üle 2000)  ajaloomuuseum.ee
Kaarte sisaldavad Dokumentaalmaterjalide kogu (D) Fond 117 -1. ja 2. nimistu ja Fond 118 -1. nimistu. Kaardid on leitavad kohapeal kaartkataloogis, uurimissaal asub muuseumi Maarjamäe filiaalis. Digiteeritud kaardid on andmebaasis muis.ee. kus on kättesaadav ka allalaetav tif.

muis-otsing
Näide, kuidas teha detailotsingut konkreetse muuseumi kogust ja sorteerida ainult pildiga esemeid.

Eesti Meremuuseum  EMM (üle 1600) meremuuseum.ee
Üks terviklikumaid kogusid nõukogude-aegseid merekaarte (558), mere- ja jõekaardid nii eesti, vene kui saksa keeles.