RAAMATUKOGUD

e-kataloog ESTER

Kaardikogud on vähestes Eesti teadusraamatukogudes, kuhu on erinevatel perioodidel laekunud ka sundeksemplarid. Praegu koguvad säilituseksemplare neli raamatukogu.

Eesti Rahvusraamatukogu  nlib.ee
Kaardikogu koosneb ca 30 tuhandest kartograafiateavikust ja on kättesaadav konsultandi vahendusel. Kaardikogu moodustavad trükitud linnaplaanid, atlased, gloobused, ortofotokaardid ja satelliidipildid, digitaalkaardid ja vähesed käsikirjalised kaardid. Kaarte leidub kogu maailma, erinevate piirkondade, erinevate riikide ja linnade kohta, kuid põhirõhk on rahvustrükistel (70%). Kogus on olemas ka naaberriikide topograafilised kaardid: Soome ja Läti 1:50 000, Venemaa 1:100 000 või 1:200 000. Kaardid on leitavad e-kataloogist ESTER. Digiteeritud kaardid ja linnaplaanid on kättesaadavad digitaalarhiivis DIGAR.

Tartu Ülikooli Raamatukogu TÜR  (ca 15 000)   utlib.ee
Kaarditeavikuid väljastab vanaraamatu ja käsikirjade lugemissaal RARA
Kogud sisaldavad nii uusi kui vanu ja haruldasi kaarte, mis on leitavad e-kataloogis ESTER, digiteeritud kaardid http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/22

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu  KMAR (ca 6000) kirmus.ee
Hästi säilinud ja terviklik kogu 1918-1940 ja varem ilmunud Eesti kaarte ning uuema aja Eesti kaardid, kõik leitavad e-kataloogist ESTER.

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu  TLÜAR (ca 7000) tlulib.ee
Baltika lugemissaali kaudu saab kasutada vanemaid Eesti ala kaarte ja atlaseid. Kõik kaardid on leitavad e-kataloogis ESTER, digikogu etera.ee.