VÄLISKOGUD

Rootsi Riigiarhiiv riksarkivet.se
Rootsis Riigi- ja sh Sõjaarhiivis on ca 590 käsikirjalist Eesti ala kaarti ja plaani, enamasti 17. sajandist. Sõjaarhiivi kaardid on leitavad ja vaadatavad andmebaasis, loendisse Utländska stads- och fästningsplaner on koondatud Baltimaade provintside (Östersjöprovinserna) asulate plaanid, topograafiliste kaardide seas on leitav kogum Estland.
Rootsi arhiivides, muuseumides ja raamatukogudes olevate eestiaineliste käsikirjaliste kaartide kohta saab täpsema ülevaate Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis aastaraamatust nr. 12 (2001) lk. 5-289, mis sisaldab Ulla Ehrensvärdi koostatud kataloogi Topographica Estoniae.

Naabrite rahvusraamatukogudest leiab nii päris vanu ja haruldasi kui uuemaid Eesti ala näitavaid kaarte.
Läti Rahvusraamatukogu digiteeritud kaardid kartes.lndb.lv
Leedu ajaloolised kaardid lithuanianmaps.com sh vanad Liivimaa kaardid
Soome Rahvusraamatukogu kansalliskirjasto,fi ja digitaalne andmebaas Doria
Venemaa Rahvusraamatukogu Peterburis, kartograafiafond nlr.ru
Venemaa Riiklik Raamatukogu Moskvas, kartograafiafond rsl.ru, kaardiotsing

Venemaa Riiklik Sõjaajaloo Arhiiv (RGVIA) Moskvas – palju vanu käsikirjalisi kaarte ja plaane, fondide nimestike alusel saab tellida digikoopiaid.
Vene Föderatsiooni Riiklik Arhiiv (GARF)
Rohkem Venemaa arhiivide kohta uuri siit
Vene Geograafia Seltsi geoportaal – rikkalik kogu digiteeritud kaarte ja atlaseid

RETROMAP.RU Vanad kaardid Venemaa ja naaberalade kohta
ETOMESTO.RU Venemaa ja maailma kaardid ja atlased
MAPS4U.LT Leedu ja Läänemere ümbruse kohta ilmunud topograafiliste kaartide põhjalikult kirjeldatud seeriad kuni 1940 (Leedus, Lätis, Eestis, Poolas, Saksamaal, Venemaal, USA-s jm ilmunud), NSVL kuni 1990.
MAPSTER sõjatopograafilised ja ajaloolised kaardid Poola ja Euroopa kohta, sisaldab ka allalaetavaid faile.
MAPIWIG – Poola Rahvusraamatukogu projekt Poola Militaargeograafia Instituudi tehtud topograafiliste kaartide digiteerimiseks, sisaldab ka teisi kaarte ja allalaetavaid faile

Kollektsioone üle maailma – Eesti ja Baltimaade kaardid vanemates atlastes jm
Old maps online
David Rumsey Map Room
Barry Lawrence Ruderman Antique Maps
Šveitsi kaardikogude ühine otsiportaal